Het FunctioneringsProfiel is voorlopig offline gezet. Voor informatie hierover kunt u een mail sturen naar fp-helpdesk@childpoint.nl.